Profil

Profil (1) | » Sekapur Sirih « (1)


                          

            Yang Dipertua
      Majlis Guru Besar (MGB) Wilayah Persekutuan Labuan

    

      Selamat datang dan terima kasih kerana sudi mengunjungi laman web Majlis Guru Besar (MGB) Wilayah Persekutuan Labuan.

      MGB Wilayah Persekutuan Labuan sentiasa melangkah pantas ke hadapan dalam usaha menggerakkan kemajuan dan kecemerlangan pendidikan di wilayah ini.

      Usaha membina laman web ini adalah salah satu langkah untuk memenuhi matlamat di atas. Diharapkan laman web ini dapat menjadi medan bagi semua sekolah dan pendidik di wilayah ini untuk berkongsi pelbagai maklumat, pengetahuan, dan pengalaman yang berguna bagi terus menjana kecemerlangan pendidikan di wilayah ini.

      Pembinaan laman web ini adalah sejajar dengan matlamat Kementerian Pelajaran untuk memanfaatkan fungsi ICT dalam dunia tanpa sempadan pada masa kini.

       Sekian, terima kasih.

Abdol Sappar bin Haji Awang Damit,
Yang Dipertua,
Majlis Guru Besar (MGB)
Wilayah Persekutuan Labuan.